รูปผลิตภัณฑ์ INSEA

ลูกชิ้นปลากลมลูกชิ้นปลารักบี้

ลูกชิ้นปลาบุ๋มเกี๊ยวปลา

ลูกชิ้นกลมสาหร่ายลูกชิ้นรักบี้สาหร่าย

ลูกชิ้นกุ้งต้มลูกชิ้นกุ้งทอด

 

 

 

เต้าหู้เหลืองเต้าหู้ขาว

ปลาเส้นทอดทอดมัน

หอยจ้อปูแฮ่กึ้นกุ้ง